زندگینامه

کارنامۀ جواد مجابی

 

  • جواد مجابي فرزند سيداشرف مجابي و عذرا جوادي /۲۲ مهر ۱۳۱۸/ قزوين / داراي ليسانس قضائي ودكتري اقتصاد دانشگاه تهران واندکی درنگ در رشتۀ مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا وپرداختن جدی به طراحی درتمامی عمر.
  • همسر : ناستين ( آسيه جوادي_ ازدواج در ۹ مهر ۴۳) / دختر: پوپك مجابي _تولد ۱۳۴۵  / پسر : حسين مجابي _ تولد ۱۳۵۳٫    البته فخرش از نسبت برادری با حسین مجابی نقاش فقید است .
  • كارمند دادگستري وبعد فرهنگ وهنر از۳۴۰ ۱ تا   ۱۳۵۷ ( بی ادعای خدمت گزاری دولت به علت عدم حضور در اداره  )/ اخراج از سه شغل در سال ۵۸ وخانه نشینی بی منتهائی که مایۀ آفرینش آثاربسیارشد .
  • روزنامه نگاری از ۱۵ سالگی ( درصدای قزوین ) تا حالا . دبير بخش فرهنگي روزنامه اطلاعات از ۱۳۴۷تا۱۳۵۸ / سردبير دنياي سخن / ازدبيران تكاپو وگردشگري وجنگ پیشتاز وهمکاری با جهان نو / خوشه / فردوسی و روزنامه های نیمه مستقل دهۀ ۶۰ به بعد / فعالیت در کانون نویسندگان ایران از ۱۳۴۷ /
  • نقاشی کردن که از پنج سالگی شروع شد وهنوز ادامه دارد/ و ادامۀ شعر از دهۀ سی / و کوشیدن در داستان کوتاه و رمان از  دهۀ ۵۰ تا کنون .
  • ایجاد تعادل شکننده ای بین عزلت کافی برای خلق اثر و حضور فعال درجمع معاصران وپرداختن به فرهنگ نو./ نقد هنرهای تجسمی  که از آشنائی با هنرنو ( در۱۳۳۷ ) شروع شد و از  ۴۳ مقالات هنری منتشر شده .
  • جوايز : جايزه فروغ براي روزنامه نگاري سال ۵۴/ جايزه بيژن جلالي براي نقد سال ۸۲/ جایزه آرش جشنواره تیرگان ۲۰۰۸( تورنتو )
  • سفرهای متعدد به دعوت جشنواره هاو مراکز فرهنگی کشورهای گوناگون برای شعروقصه خوانی یا سخنرانی . حتا سفر به ارمنستان با اتوبوس./ غیبت ناخواسته ای که تحمیل می گردیداما به حضوری دائمی انجامید.